RYSSBY SOCKENRÅD
RYSSBY SOCKENRÅD

Välkommen      Nyheter      Företagsamhet      Kalender      Om Sockenrådet      Historik      Kontakt

 

VÄLKOMMEN TILL

RYSSBY SOCKENRÅDS HEMSIDA


Ryssby Sockenråd är en förening som verkar för bygdens framtida utveckling och att de som bor i Ryssby med omnejd skall känna trivsel och delaktighet i bygdens liv.


VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/ryssbysockenrad

16 SEPTEMBER NYTT RYSSBYBLAD

GRANNSAMVERKAN I RYSSBY

VÄLKOMST- OCH INFORMATIONSFOLDER

Sockenrådet ger med Ryssby pastorat ut Ryssbybladet
                                  
En fin höst önskar Sockenrådet!